#pripomienka výročia zmluvy

pokuty_za_neplatenie_pzp-uem.jpg

Už sa Vám stalo, že vám prišiel domov šek, alebo výzva na zaplatenie PZP, a vy pod hŕbou starostí ste úplne na to zabudli? Dni bežali, potom to boli už týždne a zrazu bum - nehoda...